Prima pagină » Stomatologia poate satisface cererea de proteze digitale?

Stomatologia poate satisface cererea de proteze digitale?

by admin

Originally published in Compendium, an AEGIS Publications Property. All rights reserved.

Opportunities and Challenges of Removable Prosthetics: Can Dentistry Meet Demand With “Digital Dentures”? by Gerard Kugel, DMD, MS, PhD; and Pam Johnson. Originally published in Compendium of Continuing Education in Dentistry 37(1) January 2016. © 2016 AEGIS Publications, LLC. All rights reserved. Reprinted with permission of the publishers.


Despre autori:

Gerard Kugel, DMD, MS, PhD

Associate Dean for Research, and Professor of Prosthodontics and Operative Dentistry, Tufts University School of Dental Medicine, Boston, Massachusetts; More than 120 articles and 200 abstracts in the field of restorative materials and techniques, Over 300 lectures both nationally and internationally. Dr. Kugel is part of a group practice, the Boston Center for Oral Health, Back Bay, Boston. Editor-in-Chief, Inside Dentistry.

Pam Johnson

Editor-in-Chief, Inside Dental Technology


Articol publicat în Actualități Stomatologice nr. 71/sept. 2016
Traducere și redactare: Asist. Univ. Blanka Petcu


Apariţia protezelor digitale nu putea surveni într-un moment mai bun. Cu numărul crescând al pacienţilor edentaţi şi cu scăderea numărului de medici şi tehnicieni care fabrică proteze totale, protezele digitale oferă avantaje esenţiale1.

Metodele de cercetare medicală au generat progrese esenţiale, precum medicina personalizată, tehnologia avansată de salvare şi global, opţiuni superioare pentru o viaţă mai bună şi mai activă până la vârste înaintate. Bolile şi stările medicale despre care, în urmă cu 20 ani, se credea cu teamă că sunt fatale, astăzi se pot gestiona cu succes cu medicaţii şi terapii atent direcţionate, mulţumită anilor de cercetare şi dezvoltare.

Şi stomatologia se află în toiul propriei renaşteri de cercetare şi dezvoltare. Tot ceea ce înseamnă instrumente diagnostice – cum ar fi radiologia digitală şi detectarea cariei pe bază de lumină – până la ultimele generaţii de materiale restauratoare ceramice sunt mult îmbunătăţite faţă de omologii deja depăşiţi. Segmentul pieţei stomatologice care a beneficiat de cea mai dramatică schimbare este cel al proteticii mobile.

Protezele totale se folosesc pentru substituirea dinţilor de aproximativ 500 ani, timp în care materialele utilizate la fabricarea protezelor au evoluat treptat, dar procedurile secolului XX au rămas în mare parte neschimbate timp de decenii – până ce tehnologia de proiectare şi fabricare asistată de calculator (computer-aided design / computer-aided manufacturing, CAD/CAM) a început să aibă impact asupra procesului de realizare a protezelor2.

Actualmente, cu cât sunt mai noi tehnologiile ce promovează materiale şi procese de fabricaţie, cu atât oportunităţile medicilor dentişti de a face din protetica mobilă un flux de venituri sănătos în cabinet devin practic fără precedent. Totuşi, oportunităţile aduc cu sine şi provocări.

Aşteptările pacienţilor

Abilitatea stomatologiei de a mulţumi cererea crescută pentru protetica mobilizabilă de mare precizie cu ajutorul tehnicii tradiţionale deja nu mai este suficientă. Deşi majoritatea facultăţilor de stomatologie încă predau studenţilor protocolul protezei în cinci şedinţe2, în acelaşi timp reduc curricula protetică, accentul pe tehnicile de fabricaţie şi numărul de cazuri clinice de proteze realizate de către studenţi. Consecinţele sunt evidente: generaţii de noi stomatologi nu la fel de bine şcoliţi în principiile proteticii mobilizabile tradiţionale. Simultan, şi pe partea de laborator există tot mai puţini tehnicieni calificaţi, experimentaţi, ceea ce duce la timpi de procesare prelungiţi în laborator precum şi la neconcordanţe în calitatea protezelor realizate1.

Pe de altă parte, pacienţii de azi nu mai sunt la fel de înţelegători şi toleranţi. În plus faţă de numărul cererii de proteze anticipat să crească considerabil în următorul deceniu, cresc şi aşteptările pacienţilor referitoare la soluţii mobilizabile mai funcţionale, mai confortabile, cu o estetică care să mimeze naturalul. În societatea modernă, acceptul protocolului tradiţional, cu timpi de aşteptare prelungiţi între cele minimum cinci şedinţe necesare pentru a permite laboratorului procesarea etapelor de lucru devine tot mai greu de obţinut3.

Protezele digitale în cabinet

Aici intervine tehnologia CAD/CAM. Aceste tehnici care au schimbat substanţial modul de realizare a coroanelor şi punţilor, respectiv a protezelor, se extind spre fabricarea a ceea ce se numesc „proteze digitale”. În loc ca tehnicianul să fabrice manual placa de bază şi valurile de ocluzie pe care se vor poziţiona dinţii, software-ul de modelare 3D al tehnologiei CAD/CAM combină datele obţinute transversal de la o masă largă de pacienţi cu anumite informaţii clinice specifice furnizate de stomatolog într-un algoritm care se foloseşte apoi la identificarea poziţiei muchiei incizale, a sprijinului labial şi a liniei mediane2,4. Ulterior, prototipul modelului de proteză 3-D se poate tipări şi proba în cavitatea orală a pacientului, iar, la nevoie, se poate ajusta; fabricarea protezei finale se bazează pe prototipul ajustat.

Toate acestea sunt realizabile în mai puţin de cinci vizite care se impun în mod obişnuit în cadrul procesului convenţional de fabricare a protezelor. Cel mai frecvent, protezele digitale necesită între două şi trei şedinţe, cu o durată petrecută în scaun scurtată de la 5 ore la 1 oră, şi o procesare totală în laborator redusă de la 30 zile la doar o săptămână2.

Concluzii

Pentru dentiştii care în prezent nu tratează pacienţi edentaţi total din cauza îngrijorărilor cu privire la propria lor competenţă, tehnica clinică din cadrul unei abordări digitale este profund simplificată în comparaţie cu abordarea tradiţională, algoritmul CAD/CAM asigurând acurateţe. Dentiştii pot învăţa relativ uşor abordarea digitală şi o pot implementa în propriul cabinet.

În cazul dentiştilor care nu tratează pacienţii total edentaţi fiind îngrijoraţi de durata procesului tradiţional de fabricare a protezei, o abordare digitală poate oferi de asemenea beneficii tangibile. În funcţie de sistemul digital selectat, se pot elimina cel puţin două dintre şedinţele specifice fabricării tradiţionale a protezei, scurtând astfel timpul petrecut în cabinet de către medic şi pacient deopotrivă. Pentru pacienţii care solicită proteze totale de înaltă calitate, funcţionale, bine adaptate şi estetice într-un timp mai scurt, protezele digitale permit clinicienilor să le ofere o opţiune alternativă.

Reducerea numărului de tehnicieni calificaţi şi experimentaţi în protetica mobilă, aşteptările tot mai mari din partea pacienţilor pentru proteze mai bine adaptate şi mai estetice într-un timp mai scurt dar şi creşterea segmentului de populaţie ce necesită proteze mobile obligă medicii dentişti la integrarea în practica de rutină a protezelor digitale. Fabricarea protezelor digitale le poate oferi o sursă de venit valoroasă în cadrul unei tehnici clinice simplificate, cu rezultate predictibile şi eliminarea în acelaşi timp a provocărilor.

Referințe bibliografice:

1. Johnson P. Rapid growth for denture market. Inside Dentistry. 2015;11 (spec iss):1.
2. Holt LR. Streamlining and Simplifying the Fabrication Denture-Making Process with Digital Denture Processes. CDEWorld eBooks. 2015;2(7):1-7.
3. Douglass CW, Shih A, Ostry L. Will there be a need for complete dentures in the United States in 2020? J Prosthet Dent. 2002;87(1):5-8.
4. Sawiris MM. The role of anthropometric measurements in the design of complete dentures. J Dent.. 1977;5(2):141-148.

Articole Similare