Prima pagină » Implantologia: o disciplină dentară în evoluţie.

Implantologia: o disciplină dentară în evoluţie.

by admin

Originally published in Compendium, an AEGIS publication.

Implantology, an Evolving Dental Discipline
by
Robert A. Levine, DDS; and German O. Gallucci, DMD, Dr. Med. Dent.
Originally published in The Compendium of Continuing Education in Dentistry 32(7), September 2011. Copyright © 2011 to AEGIS Communications.
All rights reserved.
Traducere, redactare şi adaptare: Asist. Univ. Dr. Blanka Petcu

[hr]
[fb-like]

Introducere

În ultimii ani, stomatologia implantară a cunoscut progrese tehnologice de neegalat, atât chirurgicale, cât şi protetice. Concomitent cu această revoluţie tehnologică în domeniul stomatologiei implantare, literatura de specialitate abundă tot mai mult în studii longitudinale.
Fără precedent, stomatologia implantară a ajuns la o perioadă crucială în care dovezile pe termen lung cu privire la eficienţa clinică au fuzionat cu progresele tehnologice documentate recent. În acest context, o abordare echilibrată, ce îmbrăţişează tehnologii noi în situaţiile clinice în care dovezile ştiinţifice actuale au demonstrat rezultate optime pe termen lung, ar reprezenta un model pentru aplicarea viitoarelor protocoale clinice în stomatologia implantară.
_________
Articolul de faţă, conceput sub forma unui raport, abordează impactul diverselor tehnologii noi asupra protocoalelor tradiţionale de implantare şi potenţialul acestora în îmbunătăţirea rezultatelor.

Forma implantului

Conceptul de “schimbare a platformei” (platform switching/PS) pretinde niveluri osoase marginale stabile în zonele solicitante din punct de vedere estetic, inclusiv la biotipurile gingivale subţiri. Acest fapt poate fi atribuit bonturilor cu diametrul mai mic, conectate la o platformă de implant cu diametrul mai mare. Una din teoriile predominante susţine că această schimbare în diametrul platformei ar permite mai mult spaţiu pentru adaptarea fibrelor de colagen în jurul zonei cervicale a implantului fără a exista un microspaţiu în potrivirea tipului de implant de conexiune. Mai mult decât atât, studiile clinice arată un raport invers între mărimea compensării orizontale şi pierderea osoasă marginală măsurată radiologic.1, 2

Tehnologia de suprafaţă

Studiile referitoare la tehnologia suprafeţei au arătat o stabilitate îmbunătăţită a implantului în etapele timpurii ale osteointegrării în cazul utilizării suprafeţelor hidrofile, în comparaţie cu tipul de suprafaţă hidrofobă, care reprezintă standardul de aur.
Astfel, în cazurile lipsite de complicaţii, protocoalele convenţionale de încărcare au fost reduse de la 3-4 luni la 4-6 săptămâni actualmente. Diminuarea suplimentară a protocolului de încărcare poate fi constatată în viitor, cu adăugarea unor modificatori biologici la suprafaţa corpului implantului.2-4

Implantele din titan-zirconiu (TiZr)
cu diametrul mai mic (lăţimea de 3,3mm)

Aceste tipuri de implante sunt acum indicate în zonele în care iniţial în mod obişnuit erau indicate implantele cu dimensiuni standard. Acest nou material combină rezistenţa mai mare la forţele tensile şi la oboseală, fără a compromite osteointegrarea şi este proiectat pentru a creşte fiabilitatea implantelor cu diametru redus.
Acest lucru permite inserarea în mai multe aplicaţii, cu posibilitatea unor proceduri chirurgicale mai puţin invazive, determinând o mai mare complianţă din partea pacientului.5

Mini-implante
(lăţime de 1,8mm până la sub 3mm)

Această categorie de implante necesită încă studii clinice solide înainte ca mini-implantele să poată fi recomandate  în mod decisiv, precum erau până în prezent. Medicii au constatat utilizarea pozitivă a implantelor la pacienţii cu starea medicală compromisă, precum şi în facilitarea realizării restaurărilor temporare pe dinţi şi implante.
Viitorul stomatologiei cu miniimplante se bazează pe studii clinice ample, care documentează succesul şi ratele lor de supravieţuire în cadrul studiilor multicentrice.

CBCT

Această tehnologie este utilizată mai eficient în planificarea cazurilor. Capacitatea sa de a fi utilizată, de asemenea, în cursul unei proceduri chirurgicale este un beneficiu suplimentar în cazul în care există este o problemă de proximitate faţă de un reper de îngrijorare anatomică sau neurovasculară.
Pentru un chirurg cu experienţă, asocierea CBCT cu “chirurgia ghidată” permite o plasare mai exactă a implantelor cu risc redus de complicaţii.

Instrumente chirurgicale cu ultrasunete

Utilizate la tehnicile de chirurgie osoasă, instrumentele chirurgicale cu ultrasunete oferă o tăiere selectivă şi de mare precizie; un câmp chirurgical lipsit de sânge; stres chirurgical redus; acurateţe chirurgicală ameliorată şi diminuarea morbidităţii pacientului.
Vindecarea biologică semnificativ îmbunătăţită cu această nouă tehnologie, aşa cum se arată în studiile comparative, conduce spre o schimbare în abordarea chirurgicală, datorită îmbunătăţirii sale histologice în etapa precoce a osteointegrării.6

Bonturi prefabricate

Oferirea versatilităţii protetice, a unei selecţii de materiale (titan sau ceramică), precum şi costurilor reduse, bonturi prefabricate pentru proteze fixate la implante prin cimentare sau înşurubare, sunt acum disponibile pentru aproape toate indicaţiile clinice.
Principalul avantaj al componentelor prefabricate constă în capacitatea lor de a oferi o fixare optimă între părţi, ca urmare a măsurătorilor lor standard.

Scanarea intraorală
(amprente digitale)

Scanarea intraorală permite o captură in vivo într-un fişier digital a preparării dentare, a poziţiei implantului şi a înregistrării ocluziei. Această informaţie digitală este expediată apoi prin intermediul internetului la un laborator partener, fie ca un model frezat pentru confecţionarea lucrărilor protetice convenţionale, fie sub forma unui fişier digital pentru restaurările protetice CAD/CAM. Feedback-ul imediat al posibilei inexactităţi este furnizat împreună cu corectarea lor, fără repetarea amprentei.
Principalul avantaj al amprentării digitale constă în faptul că permite utilizarea unei linii de fabricare protetică complet digitală  când se combină cu tehnologia CAD/CAM.

Tehnologia CAD/CAM
(de cabinet sau laborator)

Softul de proiectare asistată de calculator/fabricaţie asistată de calculator (CAD/CAM) permite proiectarea digitală a aproape oricărui tip de proteză. Această informaţie digitală este trimisă unei unităţi de frezare, unde proteza se fabrică pe baza diferitelor materiale disponibile. În general, această tehnologie poate fi utilizată în cabinet pentru proteze mici şi bineînţeles în laborator pentru toate lucrările protetice.7,8

Materiale ceramice

Materialele ceramice precum disilicatul de zirconiu şi de litiu au marcat o nouă eră în protetica implantologică. Datorită proprietăţilor mecanice unice, zirconiul a reprezentat o alegere populară pentru fabricarea bonturilor şi a scheletelor implantelor.
Cu toate acestea, utilizarea unui astfel de material impune o formă optimă de bont/schelet, pentru a evita fracturarea/ciobirea şi o grosime suficientă pentru materialul ceramic de faţetare. Disilicatul de litiu oferă o rezistenţă relativ omogenă între schelet şi ceramica de faţetare, modificări volumetrice reduse şi un sistem excelent de selectare a nuanţelor.9

Preocupări tehnologice

Chiar şi cu toate progresele tehnologice menţionate mai sus, se menţin îngrijorările clinice referitoare la utilizarea protezelor cimentate pe implantele dentar. Cimenturile pot curge cu uşurinţă subgingival şi, datorită grosimii lor extrem de reduse, nu sunt detectabile radiologic. Cimentul poate deveni un rezervor pentru bacterii şi se poate comporta ca şi tartrul subgingival, provocând inflamaţie şi pierdere osoasă ulterioară.Atunci când se planifică o proteză pe implante fixată prin cimentare, linia marginală nu trebuie să se plaseze la mai mult de 2mm subgingival. Aceasta este situaţia în zona estetică în cazul în care restaurările fixate cu şuruburi pot ajuta la rezolvarea problemei de cimentare. Rezolvarea problemei cimentării subgingivale a devenit un punct central, întrucât multe cazuri cu semne de periimplantită sunt legate de aspectul pictat (grosime miniatură) pe bonturi al acestor cimenturi sau marginile coronare vizualizate subgingival la o reabordare chirurgicală. Este recomandată o abordare chirurgicală  agresivă precoce, pentru că îndepărtarea nechirurgicală a cimentului poate fi dificilă.10

Rezultate pe termen lung

În concluzie, acesta este un moment semnificativ în stomatologia implantară, datorită numeroaselor progrese tehnologice şi dovezilor ştiinţifice din cadrul studiilor longitudinale. Este important că se întreprind studii clinice şi universitare independente pentru a sprijini aceste tehnologii şi materiale emergente. Pentru ca terapia cu implante dentare să îşi continue ritmul actual de creştere rapidă, industria trebuie să rămână pe calea “bazată pe dovezi”, în cadrul căreia procedurile validate ştiinţific pot fi îmbunătăţite prin intermediul tehnologiei în curs de dezvoltare.

Referinţe bibliografice:

  1. Atieh MA, Ibrahim HM, Atieh AH. Platform switching for marginal bone preservation around dental implants: a systematic review and meta-analysis. J Periodontol. 2010;81(10):1350-1366.
  2. Buser D, Wittneben J, Bornstein MM, et al. Stability of contour augmentation and esthetic outcomes of implant-supported single crowns in the esthetic zone: 3-year results of a prospective study with early implant placement postextraction. J Periodontol. 2011:82(3):342-349.
  3. Morton D, Bornstein MM, Wittneben JG, et al. Early loading after 21 days of healing of nonsubmerged titanium implants with a chemically modified sandblasted and acid-etched surface: two-year results of a prospective two-center study. Clin Implant Dent Relat Res. 2010;12(1):9-17.
  4. Gallucci GO, Morton D, Weber HP. Loading protocols for dental implants in edentulous patients. Int J Oral Maxillofac Implants. 2009;24 suppl:132-146.
  5. Al-Nawas B, Bragger U, Meijer HJ, et al. A Double-Blind Randomized Controlled Trial (RCT) of Titanium-13Zirconium versus Titanium Grade IV Small-Diameter Bone Level Implants in Edentulous Mandibles – Results from a 1-Year Observation Period. [published online ahead of print March 17, 2011]. Clin Implant Dent Relat Res. doi:10.1111/j.1708-8208.2010.00324.x.
  6. Vercellotti T. Technological characteristics and clinical indications of piezoelectric bone surgery. Minerva Stomatol. 2004;53(5):207-214
  7. Kapos T, Ashy LM, Gallucci GO, et al. Computer-aided design and computer-assisted manufacturing in prosthetic implant dentistry. Int J Oral Maxillofac Implants. 2009;24 suppl:110-117.
  8. Wittneben JG, Wright RF, Weber HP, Gallucci GO. A systematic review of the clinical performance of CAD/CAM single-tooth restorations. Int J Prosthodont. 2009;22(5):466-471.
  9. Gallucci GO, Grutter L, Nedir R, et al. Esthetic outcomes with porcelain-fused-to-ceramic and all-ceramic single-implant crowns: a randomized clinical trial. Clin Oral Implants Res. 2011;22(1):62-69.
  10. Wilson TG Jr. The positive relationship between excess cement and peri-implant disease: a prospective clinical endoscopic study. J Periodontol. 2009;80(9):1388-1392

Despre autori:

Robert A. Levine, DDS
Clinical Professor in Periodontics and Implantology
Temple University Kornberg School of Dentistry
Philadelphia, Pennsylvania
Private Practice,
Philadelphia, Pennsylvania
German O. Gallucci, DMD
Dr. Med. Dent.
Assistant Professor
Director of Implant Dentistry
Harvard School of Dental Medicine
Boston, Massachusetts

Articole Similare