Prima pagină » Comunicarea interdisciplinară: care sunt factorii cheie pentru succesul restaurărilor implantare?

Comunicarea interdisciplinară: care sunt factorii cheie pentru succesul restaurărilor implantare?

by admin

Originally published in Compendium, an AEGIS Publications Property. All rights reserved.

Interdisciplinary Communication: What Are the Key Factors for Success in Surgically Based Restorations? By Daniel Alter, MSc, MDT, CDT; Thomas Bilski, DDS; and Chad C. Duplantis, DDS. Originally published in Compendium of Continuing Education in Dentistry 40(9) October 2019. © 2019 AEGIS Publications, LLC. All rights reserved. Reprinted with permission of the publishers.


Despre autori:

Daniel Alter, MSc, MDT, CDT 
Professor of Restorative Dentistry, New York, City College of Technology, CUNY, New York, New York; Executive Editor, Inside Dental Technology

Thomas Bilski, DDS

Instructor and Co-director, Midwest Implant Institute, Columbus, Ohio; Private Practice, Independence, Ohio

Chad C. Duplantis, DDS

Teaching Faculty, Catapult Education Speakers Bureau; Private Practice, Fort Worth, Texas; Fellow, Academy of General Dentistry


Articol publicat în Actualități Stomatologice nr. 84/nov. 2019

Traducere și redactare: Dr. Ioana Roșca


Daniel ALTER, MSc, MDT, CDT

Astăzi, majoritatea cazurilor reușite din cadrul stomatologiei restaurativ- chirurgicale sunt facilitate de o abordare colaborativă. O astfel de abordare implică eforturile unei echipe interdisciplinare formată din clinicianul protetician, chirurgul implantolog și tehnicianul dentar, prin combinarea colectivă a experiențelor individuale cu scopul implementării celui mai adecvat plan de tratament. În acest fel, fiecare specialitate oferă propria perspectivă unică și informațiile critice cu privire la specificitatea fiecărui caz și la posibilele rezultate.

În mod ideal, acest brainstorming are loc înainte de începerea tratamentului. După consultația inițială realizată de către medicul stomatolog, urmează colectarea datelor furnizate de examinarea CBCT, radiografii, fotografii, amprente preliminare și modele de studiu. Odată cu stocarea și distribuirea tuturor acestor informații între membrii echipei, aceștia pot aprofunda detaliile planului de tratament. Disponibilitatea variatelor medii digitale facilitează astăzi colaborarea chiar de la distanță, virtuală (prin Skype, etc) a tuturor specialiștilor implicați. Fișierele de date și imaginile pot fi partajate și distribuite ușor în mediul online, respectând principiul de protecție a datelor medicale ale pacientului în conformitate cu setul HIPPA (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPPA)

În trecut, pacientul era îndrumat către specialistul-chirurg care plasa implanturile dentare într-o zonă de os care să favorizeze cel mai mare nivel de osteointegrare. Rareori erau luate în considerare rezultatul restaurator și cel estetic la momentul inserării implantului (implanturilor). Drept urmare, medicul stomatolog restaurator și laboratorul de tehnică dentară trebuiau ulterior să utilizeze acele implanturi pentru o rezolvare protetică satisfăcătoare – situație ce ar fi putut fi compromisă în ceea ce privește longevitatea și succesul general.

În calitate de tehnician experimentat și proprietar de laborator, pot spune cu siguranță că, din perspectiva laboratorului, implicarea tehnicianului de la bun început este foarte benefică pentru succesul echipei și, în final, pentru pacient. Această abordare modernă este dovedită ca fiind absolut superioară celei tradiționale – „închisă” și fragmentată între fiecare specialist.

Cu ajutorul programelor de planificare și al ghidurilor chirurgicale, un personal de laborator dentar calificat, cu un bogat bagaj de cunoștințe, poate sugera locația și profunzimea de inserare adecvată a implanturilor, considerând densitatea, dimensiunea și starea de sănătate osoasă, distribuția nervilor și alte topografii importante pentru a obține osteointegrarea optimă. În același timp, planul de tratament va fi centrat restaurativ, implementând un protocol estetic și viabil, care să genereze rezultatul scontat, de durată și funcțional. Fabricarea ghidurilor trebuie să fie aprobată de către medicul sau chirurgul principal.

O reală colaborare în elaborarea protocolului terapeutic interdisciplinar presupune ca toți membrii echipei să lucreze împreună, să introducă propria perspectivă relevantă fiecărei etape pentru obținerea celor mai bune rezultate restaurative. Această filozofie maximizează succesul rezultatului chirurgical și protetic, reducând anxietățile cu privire la topografia implanturilor și a restaurărilor aferente.

În paralel, abordarea modernă interdisciplinară oferă, pe de o parte, pacienților accesul la o rețea de profesioniști din domeniul stomatologiei, cu opinii și perspective diferite, iar pe de alta, practicienilor oportunitatea însușirii unor concepte inovatoare cu sprijinul colegilor. În consecință, fiecare membru al echipei are posibilitatea de a învăța individual și colectiv, pentru a se dezvolta ca profesionist stomatolog.


Thomas BILSKI, DDS

În prezent, există o cerere tot mai mare pentru stomatologia interdisciplinară. Cu toate acestea, de multe ori încă, specialiștii sunt rugați să completeze proceduri complexe chirurgicale și/sau restaurative la indicația limitată a clinicianului generalist. Specialistul acceptă cu bucurie pacientul, deseori fără un plan terapeutic detaliat sau o evaluare comprehensivă. Pentru a sprijini medicul stomatolog care i-a îndrumat cazul, chirurgul își poate asuma responsabilitatea de a lucra direct cu un laborator sau o  companie de chirurgie ghidată pentru a planifica etapa de chirurgie implantară, dar și restaurarea temporară ulterioară, și chiar amprenta pentru protetica finală. Astfel, chirurgul se bazează pe abilitățile sale restaurative și pe cele ale tehnicianului de laborator pentru a proiecta un plan de tratament pornit eronat, „de sus în jos”. Acest scenariu des întâlnit necesită o reevaluare imediată, cu implicarea tuturor părților, în interesul pacientului.

Gestionarea fluxului de comunicare dintre laborator, clinicianul restaurator și chirurg – înainte de a furniza un plan de tratament sau orice terapie – poate fi elementul cel mai critic al abordării în echipă. În funcție de restaurarea finală, aportul laboratorului este valoros în ceea ce privește poziția implantului, luând în considerare volumul osos sau spațiul existent bazat pe imagistica CBCT. Proteticianul are rolul de a furniza conceptul ocluzal, se ocupă de ședințele de dispensarizare și igienizare. Chirurgul inseră implanturile, cu sau fără terapii suplimentare cum ar fi grefarea osoasă, terapia PRP – platelet-rich plasma sau PRF platelet-rich fibrin therapy, etc și prescrie medicația auxiliară.

Responsabilul pentru fiecare etapă terapeutică din cadrul planului global de tratament trebuie să fie decis în cadrul comunicării inițiale dintre membrii echipei: chirurg, tehnician, clinician restaurator. Clinicianul care proiectează și inseră restaurările provizorii și finale trebuie să realizeze fotografiile inițiale de diagnostic, amprentele analogice sau digitale și să indice scanările CBCT necesare. Acesta va conduce în cea mai mare parte această etapă împreună cu laboratorul ales, fiind responsabil pentru înregistrări, diagnostic și planul final de tratament. Echipa chirurgicală gestionează inserarea implanturilor ghidată sau nu, a eventualelor grefe precum și dispensarizarea aferentă. Proteticianul este responsabil pentru etapa de diagnosticare și planificare a tratamentului împreună cu laboratorul, moment în care se stabilesc tipul implantului, dimensiunile acestuia și poziționarea restaurărilor provizorii și finale.

În linii mari, cele descrise anterior reprezintă defalcarea responsabilităților fiecărui membru al echipei în condițiile în care planul de tratament decurge fără complicații. Dar, când intervine o etapă de restaurare prelungită, când cazurile necesită mai multe vizite cum ar fi cele extinse corespunzătoare „all-on-x”? Un clinician generalist cu experiență poate fi pregătit să dezvolte o detaliere explicită pacientului, înaintea inițierii oricărei terapii restaurative sau chirurgicale, inclusiv despre posibilitatea unor costuri suplimentare.

Deși atât chirurgul, cât și medicul dentist restaurator încearcă să stabilească așteptări rezonabile în sfera nevoilor pacientului, aceștia au deseori dorințe nerealiste. În astfel de cazuri, o comunicare rațională și completă cu pacienții îi poate ajuta să înțeleagă că soluția recomandată este în interesul lor cel mai bun. Odată ce pacienții înțeleg acest lucru, vor accepta mai ușor terapia interdisciplinară recomandată.


Ciad C. DUPLANTIS, DDS

Ca orice industrie medicală, și stomatologia se schimbă într-un ritm rapid. Au fost introduse variate modalități noi de tratament pentru a deservi mai bine pacienții. În plus, progresele tehnologice înlocuiesc treptat metodele tradiționale. Atunci când clinicienii consideră singuri opțiunile terapeutice în funcție de tehnologiile disponibile și rezultatele anticipate, procesul decizional poate fi destul de dificil. De aceea, o comunicare eficientă între membrii echipei stomatologice devine esențială.

Un tratament popular în prezent este reprezentat de protezarea totală hibridă, denumită în mod obișnuit procedura “all-on-x”. Este foarte mediatizată în stomatologie și extrem de solicitată de către pacienți. În opinia mea, cheia succesului în cazul acestei metode este nu numai înțelepciunea sau capacitatea celor implicați în realizarea propriu-zisă, ci mai ales comunicarea. Orice sincopă în selecția, planificarea sau proiectarea tratamentului poate conduce la eșec. În plus, gestionarea terapiei trebuie realizată din punct de vedere protetic, cu alte cuvinte menținând permanent în vedere rezultatul final pe parcursul întregului proces.

Pentru procedurile stomatologice complexe precum cele menționate anterior, utilizez o ierarhie pe care am denumit-o „piramida succesului implantar”. Aceasta înglobează cei trei membri ai echipei – protetician , chirurg  și tehnician – cu un singur scop: tratarea cu succes a pacientului. Toată planificarea și tratamentul în sine sunt întotdeauna centrate pe pacient.

În această ierarhie, fiecare membru al echipei are un rol specific, dar proteticianul trebuie să fie liderul. Rolurile fiecăruia le pot descrie astfel:

Protetician. Acesta identifică potențialul pacient, diagnosticând necesitatea terapiei restaurative bazată pe implanturi. Este responsabil pentru înlocuirea sau menținerea funcției, formei și esteticii; gestionează calendarul; și menține o linie deschisă de comunicare între membrii echipei.

Chirurgul implantolog. Chirurgul este responsabil pentru evaluarea planului de diagnostic și tratament oferit de către clinicianul restaurator/ protetician. De asemenea, evaluează calitatea și cantitatea osoasă și locația adecvată a implantului, inserându-l/le într-o poziție sigură și corectă din punct de vedere protetic. (În unele cazuri, proteticianul și implantologul pot fi același medic.)

Tehnicianul. Piesa finală a ierarhiei – laboratorul – are un rol extrem de important, mai ales în cazurile complexe ce trebuie conduse protetic, ceea ce înseamnă că laboratorul trebuie implicat de la diagnostic până la livrarea restaurării finale. Laboratorul este în cele din urmă responsabil pentru producerea funcției, formei și esteticii pe care proteticianul le crează sau le înlocuiește.

Succesul, precum în aproape orice aspect al vieții, necesită capacitatea de comunicare. O comunicare eficientă este esențială în stomatologia modernă, interdisciplinară. Un principiu pe care-l prefer și îl aplic constant este rezumat prin expresia: „pregătirea adecvată previne performanțele slabe”. Comunicarea și colaborarea între membrii echipei stomatologice ajută la servicii de calitate, la rezultate previzibile și menținute în timp.

Articole Similare