Prima pagină » Regulament concurs

Regulament concurs

by admin

Regulament concurs – Câștigă o tabletă Ipad mini!

Prezentul Regulament reprezintă documentul în baza căruia urmează să se desfășoare, începând cu data de 10 mai 2014 un concurs intitulat “Câștigă o tabletă iPad mini!” denumit în continuare Concursul, stabilind reguli și condiții de participare în acord cu prevederile legale în vigoare.
I. Organizatorul
Organizatorul Concursului este: DENTAL NEWS S.R.L., avand sediul în București, str. Țincani, nr. 3, bl. OS3, et. 3, ap. 94, sector 6, tel. 0729 922 604, fax. 021.224.15.14, editorul revistei Actualități Stomatologice. Acest concurs nu este în niciun fel sponsorizat, administrat sau organizat integral sau în colaborare cu alte societăți. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, denumit în continuare „Regulament” care este obligatoriu pentru toți participanții.
II. Locul și durata desfășurării concursului
Concursul se va desfășura în perioada 10.05.2014, ora 12.00 a.m. – 1.07.2014, ora 12.00 a.m. pe site-ul revistei Actualități Stomatologice (www.dentalnews.ro/concurs).
III. Participanți
Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice medici stomatologi, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România care respectă condițiile prezentului Regulament. În cazul minorilor, ei nu pot participa la concurs.
Nu pot participa angajați ai Organizatorului și ai celorlalte companii implicate în aceasta acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.
Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să completeze formularul de înscriere la concurs cu date valide și reale.
IV. Mecanismul Concursului
Organizatorul va anunța concursul pe site-ul revistei www.dentalnews.ro și pe pagina oficială de Facebook  – Revista Actualități Stomatologice.
Pentru a participa la Concurs, utilizatorii trebuie să parcurgă următoarele etape:
Etapa 1. Intră pe site-ul www.dentalnews.ro în secțiunea concurs – www.dentalnews.ro/concurs și completează formularul de participare la concurs.
Câștigătorul va fi extras prin tragere la sorți, dintre toți participanții care respectă prezentul Regulament.
Tragerea la sorți va avea loc pe data de 1.07.2014, ora 14.00 p.m., la sediul Dental News, în prezența unei comisii alcătuite din 3 persoane desemnate de Organizator. Comisia de extragere alcătuită din 3 membrii, angajați ai Organizatorului, respectiv un membru din partea Serviciului Juridic, un membru din partea Direcției de Marketing și un membru din partea Direcției Financiare, desemnați de către directorul general al companiei.
Pentru aceeași etapă, Organizatorul va face trei extrageri succesive, pentru eventualitatea în care, în ordinea extragerii, persoanele cu prioritate nu pot fi contactate ori nu pot utiliza premiul sau sunt impiedicate din orice alt motiv să dea finalitatea premiului câștigat. Câștigătorul va fi contactat prin mesaj pe Facebook sau prin intermediul datelor de contact pe care le are completate în formularul de participare și i se va afișa numele pe pagina de Facebook – Revista Actualități Stomatologice și pe www.dentalnews.ro.
În cazul în care câștigătorul nu trimite în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator sau dacă au furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, ales de Comisia prestabilită prin același mecanism.
Dacă niciunul dintre cei trei câștigători nu poate fi contactat, atunci premiul în cauza este considerat retras și nu se mai acordă.
Având în vedere prevederile art. 42 alin. 2 din Ordonanța nr. 99/2000, republicată, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, care stipulează: “În regulament se va preciza obligația organizatorului de a face publice numele câștigătorilor și câștigurile acordate.”, urmează ca Organizatorul să publice numele câștigătorilor și câștigul acordat pe  pagina de Facebook – Revista Actualități Stomatologice și pe www.dentalnews.ro conformându-se astfel, chiar și în cazul acestui concurs, singurelor prevederilor legale, care reglementează conținutul Regulamentului.
Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive care nu țin de el.
VI. Premiile distribuite în cadrul Concursului
Premiul este o tabletă iPad mini și este oferit de DENTAL NEWS S.R.L. în cadrul Concursului.
VII. Ridicarea Premiilor distribuite în cadrul Concursului
Premiul va fi trimis prin curier, numai pe teritoriul României, de către DENTAL NEWS S.R.L. în maxim 2 săptămâni de la anunțarea și validarea câștigătorului. Confirmarea primirii premiului o reprezintă semnătura pe actul de primire (AVB) înaintat destinatarului de către reprezentantul firmei de curierat. Prin excepție, în cazul în care câștigătorul este din București, acesta își va ridica premiul de la sediul Organizatorului într-un termen de cel mult 2 săptămâni, sub sancțiunea de a pierde dreptul la revendicarea și primirea premiului, în cazul neprezentării.
Câștigătorul va prezenta buletinul sau cartea de identitate.
Participanții pot obține informații la nr. de telefon 021.224.15.14 (în timpul orelor de program, de L-V intre 09.00 – 17.00), apel cu tarif normal sau la 0729 922 604.
VIII Alternative ale Premiilor
În caz de căștig, participantul nu poate opta pentru preschimbarea premiului în bani sau în alte produse ori servicii.
IX Încetarea concursului
Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 1.07.2014, ora 0:00 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natură a face imposibilă derularea.
X. Garanția serviciilor
Garanția produsului va fi asigurată și suportată, conform reglementărilor în vigoare, de către furnizor. În privința acestor servicii, DENTAL NEWS S.R.L. nu își asumă niciun fel de răspundere ori obligații, orice cereri sau plângeri în legătură cu acestea urmând a fi adresate exclusiv furnizorului.
De asemenea, Organizatorul nu va fi răspunzător pentru nici o inexactitate, întârziere sau omisiune generate de furnizorii serviciilor de Internet sau poștă.
XI. Răspunderea organizatorului
Organizatorul nu își asumă niciun fel de raspundere derivând din sau în legătură cu datele de identitate completate în mesajul de răspuns. De asemenea, Organizatorul nu va putea fi implicat în astfel de litigii.
XII. Taxe
Organizatorul nu își asumă obligația plății niciunei taxe și niciunui impozit, cu excepția impozitului pe venitul obținut ca urmare a acordării premiilor campaniei, impozit care se reține la sursă, în conformitate cu prevederile Titlului al III‐lea din Legea 571/2003 – Codul fiscal.
XIII. Regulamentul Oficial
Acest REGULAMENT prezintă condițiile pe care participanții la Concurs trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerați eligibili. Înscrierea în acest Concurs înseamnă pentru participanți aderarea necondiționată și irevocabilă la termenii acesteia.
Prezentul REGULAMENT este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la sediul organizatorului și pe site‐ul www.dentalnews.ro.
DENTAL NEWS S.R.L.
10 mai 2014

Articole Similare