Prima pagină » Monitorizarea dozimetrică de arie în cabinetele de radiologie dentară

Monitorizarea dozimetrică de arie în cabinetele de radiologie dentară

by admin

În activitatea cabinetelor de radiologie dentară, un aspect important pentru sănătatea personalului medical, a pacienților, a populației și protecția mediului înconjurător este reprezentat de monitorizarea dozimetrică de arie în incintele radiologice.

Expunerea la radiații ionizante vizează, în afara personalului expus profesional și populația constituită, de exemplu, din pacienții din sala de așteptare, persoanele care locuiesc în vecinătatea cabinetului de radiologie sau alți medici care nu sunt încadrați ca persoane expuse profesional.

Rolul expertului în activitatea de autorizare

În cazul tutoror activităților, expertul, posesor de permis nivel 3 emis de CNCAN este cel în măsură să stabilească care sunt persoanele expuse profesional care necesită monitorizare dozimetrică individuală și care sunt punctele din locația în care se desfășoară activitatea în care trebuie făcută monitorizare dozimetrică de arie.

Monitorizarea dozimetrică de arie

În monitorizarea dozimetrică de arie se determină, în primul rând, echivalentul de doză ambientală. Acesta este evaluat pentru zonele din vecinătatea surselor de radiații ionizante sau zonelor în care au loc activități ce implică utilizarea de surse de radiații ionizante (în vecinătatea cabinetelor de radiologie dentară, de exemplu).
Toate aceste zone sunt stabilite de către expertul acreditat CNCAN în documentația de autorizare.
Monitorizarea dozimetrică de arie poate fi realizată atât cu sisteme dozimetrice active (electronice) cât și cu sisteme dozimetrice pasive (de exemplu dozimetrul termoluminescent sau cel fotografic).
În evaluarea echivalentului de doză ambiental sunt recomandate dozimetrele termoluminescente, care au următoarele caracteristici și avantaje:

  1. Dozimetria prin termoluminescenţă reprezintă o metodă modernă pentru evaluarea dozei individuale și a dozei ambientale.
  2. Este posibilă monitorizarea continuă a mediului de lucru, prin determinarea echivalentului de doză ambientală, pe toată perioada de monitorizare, spre deosebire de măsurătorile periodice cu debitmetre de radiaţii, care oferă doar valoarea debitului de radiații la momentul efectuării măsurătorii.
    Acest lucru presupune monitorizarea mediului de lucru pe toată durata de funcționare a instalației radiologice.
  3. Dozimetrul termoluminescent este un dozimetru integrator, recomandat în câmpurile pulsatorii de radiații specifice aplicațiilor medicale, acolo unde dozimetrele electronice, din cauza timpului mare de răspuns, nu înregistrează corespunzător semnalul util pentru evaluarea echivalentului dozei.

Dozimetrele sunt amplasate în punctele definite în planul de radioprotecție și autorizația de funcționare de la CNCAN pentru monitorizarea mediului de lucru, intervalul de măsurare fiind stabilit de comun acord cu responsabilul cu securitatea radiologică.
Peridiocitatea măsurătorilor atât în cazul radiologiei dentare, cât și a mamografiei, osteodensitometriei se realizează bianual (Conform NSR 11 – ”Norme de securitate radiologică în practicile de diagnostic și radiologie intervențională”).
După fiecare reparație sau schimbare de instalație radiologică se vor face și măsurătorile radiologice ale mediului de lucru.
Măsurătorile se pot efectua în aceeaşi lună pentru toate punctele sau prin rotaţie, astfel încât să se asigure numărul necesar de determinări anuale.

Despre DOZIMED

DOZIMED este singurul Organism Dozimetric Acreditat din România care este membru cu drept de vot în European Radiation Dosimetry Group (EURADOS), organizația europeană care contribuie la dezvoltarea tehnico-științifică a dozimetriei radiațiilor ionizante.
Compania le oferă persoanelor expuse profesional la radiații ionizante o gamă completă de servicii de dozimetrie individuală, fiind singurul laborator autorizat pentru toate tipurile de determinări de doză datorate expunerii profesionale: la nivelul întregului organism, la cristalin și la extremități.
DOZIMED oferă servicii de monitorizare dozimetrică individuală pentru toate domeniile de activitate din domeniul nuclear: medicină, industrie, educație, radioactivitate naturală, cercetare nucleară.
Începând cu anul 2010, DOZIMED oferă servicii de monitorizare dozimetrică a incintelor radiologice cu ajutorul sistemului dozimetric termoluminescent.
Laboratorul de dozimetrie poate pune la dispoziție dozimetre termoluminescente Panasonic tip UD-802AT sau Harshaw cu detectori 700H pentru determinarea echivalentului de doză ambiental H*(d) în punctele de interes specificate în planurile de amplasare a echipamentelor radiologice din cadrul laboratoarelor de radiologie de diagnostic, radiologie intervenţională, radiologie pediatrică,  medicină nucleară, control nedistructiv, inspecţie etc.

Bibliografie

CNCAN – ”Normele Fundamentale de Securitate Radiologică” – NFSR 01, aprobate prin Ordinul Președintelui CNCAN nr. 14/24.01.2000 și publicate în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 404 bis / 29.08.2000
CNCAN ”Normele de securitate radiologică în practicile de diagnostic și radiologie intervențională” – NSR 11

  1. Ambrosi, M. Borowski, M. Iwatschenko, „Considerations concerning the use of counting active personal dosemeters in pulsed fields of ionizing radiation”, Radiat. Prot. Dosimetry (2010), 139 (4), 483-493
  2. Ankerhold, O. Hope, P. Ambrosi, „Deficiencies of active electronic radiation protection dosemeters in pulsed fields”, Radiat. Prot. Dosimetry (2009), 135 (3), 149-153
  3. M. Ginjaume, „Performance and approval procedures for active personal dosemeters”, Radiat. Prot. Dosimetry, (2011), 144 (1-4), 144-149

Photo: www.centredentairegenestforest.com

Articole Similare