Prima pagină » Calculul onorariilor în cabinetele de medicină dentară

Calculul onorariilor în cabinetele de medicină dentară

by admin

Șef Lucrări Dr. Vlad Naicu, Dr. Emilena Naicu

Calculul onorariilor în cabinetele de medicină dentară

Există o întrebare din ce în ce mai citată în discuțiile despre management și cabinete de medicină dentară: „Ce este medicina dentară, medicină sau afacere?”. Noi credem că aceste două noțiuni sunt strâns interconectate, relația dintre medicină și business fiind una benefică pentru pacienții de medicină dentară atunci când este corect gestionată.
Misiunea unui cabinet de medicină dentară este de a crește nivelul de sănătate orală a comunității în cadrul căreia funcționează (Center. 2009). Acest scop poate fi atins doar printr-un nivel maxim de profesionalism a medicilor și personalului mediu sanitar care activezază în respectivul cabinet. Nu putem vorbi despre profesionalism fără a fi curent cu ultimele tehnici și descoperiri în domeniu (Spears, Leite et al. 2013), ori accesul la aceste informații este realizat exclusiv cu aport financiar din partea celor care se perfecționează, aport care de multe ori nu este neglijabil. Doar din acest punct de vedere, fără a se limita însă la acesta, este evident că nu putem fi medici mai performanți fără a investi anumite sume în acest sens.
Misiunea unui business de tip cabinet de medicină dentară este aceea de a produce profitul necesar pentru perfecționarea continuă a medicilor care lucrează, pentru susținerea regiei necesare funcționării corecte și normale, precum și pentru a oferi o viață demnă și normală medicilor și acționarilor respectivei afaceri (Shaw 2011).
Deci businessul susține medicina și este evident că medicină mai performantă va aduce o creștere a businessului totul fiind inclus într-o spirală de succes, fără a cădea în capcana mercantilismului (Brunton, Burke et al. 2012)
Realizarea grilei de onorarii este un punct extrem de important pentru dezvoltarea si managementul unei afaceri de medicină dentară, fiind fundamentul financiar pe care se construiește atât activitatea medicală cât și cea conectată cu aceasta.
Tradițional, medicii dentiști sunt plătiți la proceduri, de exemplu o obturație, sau o coroană de acoperire, etc., cu toate că în cazul altor profesiuni liberale profesioniștii din domeniu sunt răsplătiți cu un onorariu pe unitatea de timp.
Plata per procedură determină o problemă dată de existența unor manopere unde profitul firmei este mai mare versus alte proceduri, care ar rezolva problema la fel de corect din punct de vedere medical, dar care aduc un câștig mai mic cabinetului respectiv. În acest sens se pot ivi conflicte profesionale între medicii angajați, care răspund profesional pentru actele medicale executate de către ei și managementul firmei care dorește, firesc, un profit mai mare.
O soluție clasică la această problemă este ca fiecare cabinet să își stabilească protocoale de lucru, protocoale care să fie acceptate de către medicii dentiști care activează în cadrul cabinetului și care să fie conforme cu ghidurile de practică în vigoare în acest moment în România. Această soluție are marele dezavantaj de a reduce flexibilitatea deciziei medicale, care ar trebui să fie la latitudinea medicului care efectuează procedura și nu la latitudinea angajatorului acestuia.
Pentru rezolvarea acestor situații noi propunem calculul manoperelor în cabinet pe baza costurilor de regie și de executare și pe baza unui câștig per unitate de timp atât a medicilor cât și a firmei care deține cabinetul respectiv.
În primul rând este necesară rezolvarea unei probleme semantice. Nu ni se pare normal și corect ca în cabinetele dentare să există liste de „prețuri” sau „tarife” care sugerează existența unui serviciu prestat de un prestator oarecare de servicii de orice natură. Credem că este corect ca lista din cabinet să poarte numele de „Listă de Onorarii”, datorită strânsei legături între acest cuvânt și activitatea intelectuală, onorantă, pe care orice medic o depune. De altfel definiția din DEX a cuvîntului este : ONORÁRIU, onorarii, s. n. Plată, retribuție dată unui intelectual (avocat, medic etc. liber-profesionist) pentru un serviciu prestat în sfera ocupațiilor sale. [Var.: onorár s. n.] – Din fr. honoraire, lat. honorarium.
Un studiu realizat în cadrul proiectului POSDRU „ Ergonomie, prevenție, management performant in medicina dentară prin aliniere la standardele europene”, Contract: POSDRU/81/3.2/S/55651 (SRED 2011), a demonstrat faptul că mai mult de jumătate dintre medicii dentiști și-au alcătuit lista de onorarii fără să țină seama de costuri, ci doar pe baza onorariilor practicate pe medicii situați geografic în apropiere.
Propunerea noastră este aplicarea unei formule care are la bază costurile regiei și retribuția per unitate de timp după următorul sistem:
O = T*CR+MC+T*SM+T*PF
O = Onorariul unei proceduri anume
T = Timpul necesar realizării acestei manopere
CR = Costul regiei cabinetului pe unitatea respectivă de timp
MC = Materiale consumabile
SM = Salariul medicului respectiv
PF = Profitul firmei
Costul regiei cabinetului (CR) se calculează prin adunarea tuturor cheltuielilor fixe (chirie, salariu asistente și personal mediu, cheltuielile cu contabilitatea, cheltuieli cu managemetul deșeurilor biologice, etc) cu amortizarea lunară a echipamentelor și mobilierului utilizat în cabinet, (amortizare care poate fi considerată corectă la 5 ani, dar care poate fi calculată și la 3 ani), și cu media sumelor necesare întreținerii spațiului respectiv sume care sunt împărțite la numărul de unituri și de ore lunare de lucru.
Salariul medicului respectiv se fixează per oră.
Profitul firmei respective poate fi fixat tot per unitatea de timp sau procentual în funcție de strategie.
Exemplu:
Se ia în calcul un cabinet medical dentar cu două unituri în care lucrează 2 medici câte 8 ore pe zi fiecare de luni până vineri.
Chirie: 3500 Lei/lună, Salarii personal mediu: 4000 Lei/lună, Întreținere: 400 Lei/lună. Cheltuieli cu contractele de contabilitate, sterilizare și deșeuri: 400 Lei/lună
Echipamente și mobilier : 60.000 Euro amortizabili în 5 ani adică 60.000/60 luni = 1.000 Euro/lună = 4.500 Lei /lună.
Total regie CR: 12.800 Lei /lună deci 6.400 Lei/unit/lună.
Media zilelor lucrătoare dintr-o lună este de 22 de zile, dar trebuie ținut cont de faptul că gradul de ocupare al unitului dentar nu este de 100% din diverse motive, un grad de umplere de 80% fiind unul foarte bun.
În acest caz avem totalul orelor de lucru lunare = (22 zile * 8 h/zi )*80% (grad de umplere) = 140 de ore lunar/unit.
CR (calculat la ora este): 6.400 Lei/140 h = 45 Lei/h.
Să presupunem că salariul medicilor respectivi este de 7.000 Lei/lună adică 7.000/140 = 50 Lei/h
Profitul cabinetului planificat : 50 de lei/h (echivalentul salariului medicului).
Pentru realizarea unei obturatii de compozit pe 1 suprafată avem urmatoarele ipoteze de lucru:

  • Timp de lucru: 30 minute
  • Materiale consumabile: Trusa (trusa de consultație + aspirator+ pahar de unică folosință) = 4 LEI, Anestezic + ac: 2 LEI ; Freze + gume + stripuri de finisare:15 LEI ; Etching + Bonding (unică folosință):9 LEI; Material compozit (carpula): 15 LEI; Hârtie de articulație:1 LEI ;
  • Total Materiale consumabile = 46 LEI

Onorariul pentru o obturație pe 1 suprafață ar fi:
O = T(0,5h) * CR(45 Lei) + MC (46 Lei) + T(0,5h) * SM(50 Lei) + T(0,5h) * PF(50 Lei)= 118,50 Lei
Pentru realizarea unei coroane de metalo-ceramică avem următoarele ipoteze de lucru:

  • Timp de lucru: 2 h (care include șlefuirea, amprentarea și probele)
  • Materiale consumabile: 3* (datorită probelor) Trusa (trusa de consultatie + aspirator+ pahar de unică folosință) += 12 Lei ; Anestezic + ac: 4 Lei ; Freze + gume + stripuri de finisare:30 Lei ; Amprenta in materiale siliconice: 45 Lei ; Material de coroana provizorie 15 Lei; Hârtie de articulație:1 Lei
  • Onorariu laborator de tehnică dentară 140 Lei
  • Total materiale și laborator = 246 Lei

Onorariul pentru o coroană de metalo-ceramică ar fi:
O = T(2h) * CR(45 Lei) + MC (246 Lei) + T(2h) * SM(50 Lei) + T(2h) * PF(50 Lei) = 536 Lei
Exemplele de mai sus ilustrează fără echivoc că, în cazul în care medicul este plătit la oră, prețul manoperelor nu este mult diferit de ceea ce se regăsește în piață (o coroană metalo-ceramică fiind în medie 100 Euro) și factorul medical va fi prevalent față de factorul financiar, ceea ce va determina în timp creșterea calității serviciilor medicale dentare.
De asemenea profitul calculat per unitate de timp poate determina previziuni clare ale evoluției unui business medical dentar bazat pe dovezile furnizate de activitatea din anii trecuți, previziuni deosebit de utile în momentul în care se doresc investiții creșteri sau orice altă decizie executivă.

Figura 1
Figura 2

Informațiile din acest articol sunt obținute în urma cercetărilor efectuate în proiectul „Ergonomie, prevenție și management performant în medicina dentară prin aliniere la standardele europene”, Contract: POSDRU/81/3.2/S/55651, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – “ Investește în oameni!”
Mai multe detalii le puteți solicita la adresa de e-mail: comunicare@empmd.ro.
Bibliografie
Brunton, P. A., T. Burke, et al. (2012).
„Contemporary dental practice in the UK: demographic details and practising arrangements in 2008.” Br Dent J 212(1): 11-15.
Center., A. H. P. R. (2009). Future of Dentistry.
Shaw, R. (2011). Management essentials for doctors. Cambridge, UK ; New York, Cambridge University Press.
Spears, R., L. P. Leite, et al. (2013). „AEGD programs: why now, why more?” J Dent Educ 77(1): 17-23.
SRED (2011). ” Ergonomie, preventie, management performant in medicina dentara prin aliniere la standarde europene”
Contract: POSDRU/81/3.2/S/55651, UMF Carol Davila

Articole Similare